• người Trung Quốc
  • Mô-đun cảm biến hồng ngoại nhiệt