• người Trung Quốc
  • Mô-đun đo nhiệt độ hồng ngoại đơn điểm