• Chinese
 • Tụ điện một lớp

  • Tụ điện một lớp SSLC122M2A82A

   Tụ điện một lớp SSLC122M2A82A

   Phạm vi Thông số kỹ thuật áp dụng cho Tụ điện một lớp.Loại : SSLC122M2A82A Cấu trúc Mặt trên điện cực (anode): AL =3um ±3000A Mặt sau (cathode): Ti /Au =5000A ~ 6000A Hằng số điện môi (SiNx): 7,5 Kích thước Kích thước chip (Trước khi cắt hạt lựu): 0,820 ± 0,02mm * 0,820 ± 0,02 mm Kích thước chip (Sau khi cắt hạt lựu): 0,790 ± 0,03mm * 0,790 ± 0,03mm Độ dày: 0,210 ± 0,015mm Bản vẽ hoa văn: theo hình.1 Điện...
  • Tụ điện một lớp SSLC01A

   Tụ điện một lớp SSLC01A

   Phạm vi Thông số kỹ thuật áp dụng cho Tụ điện một lớp.Loại : SSLC01A Cấu trúc Mặt trên điện cực (anode): AL =3um ±3000A Mặt sau (cathode): Ti /Au =5000A ~ 6000A Hằng số điện môi (SiNx): 7,5 Kích thước Kích thước chip (Trước khi cắt hạt lựu): 0,820 ± 0,02mm * 0,820 ± 0,02 mm Kích thước chip (Sau khi cắt hạt lựu): 0,790 ± 0,03mm * 0,790 ± 0,03mm Độ dày: 0,210 ± 0,015mm Bản vẽ hoa văn: mỗi hình.1 Đặc tính điện...
  • Tụ điện một lớp SSLC471M2A82A

   Tụ điện một lớp SSLC471M2A82A

   Phạm vi Thông số kỹ thuật áp dụng cho Tụ điện một lớp.Loại : SSLC471M2A82A Cấu trúc Mặt trên điện cực (anode): AL =3um ±3000A Mặt sau (cathode): Ti /Au =5000A ~ 6000A Hằng số điện môi (SiNx): 7,5 Kích thước Kích thước chip (Trước khi cắt hạt lựu): 0,820 ± 0,02mm * 0,820 ± 0,02 mm Kích thước chip (Sau khi cắt hạt lựu): 0,790 ± 0,03mm * 0,790 ± 0,03mm Độ dày: 0,210 ± 0,015mm Bản vẽ hoa văn: theo hình.1 Điện...
  • Tụ điện một lớp_SSLC01B

   Tụ điện một lớp_SSLC01B

   Phạm vi Thông số kỹ thuật áp dụng cho Tụ điện một lớp.Loại : SSLC01B Cấu trúc Mặt trên điện cực (anode): Cr/Au =4000A ~5000A Mặt sau (cathode): Ti /Au =5000A ~ 6000A Hằng số điện môi (SiNx) :7.5 Kích thước Kích thước chip (Trước khi cắt hạt lựu): 0,830 ± 0,02mm * 0,830 ± 0,02mm Kích thước chip (Sau khi cắt hạt lựu): 0,800 ± 0,03mm * 0,800 ± 0,03mm Độ dày: 0,210 ± 0,015mm Bản vẽ hoa văn: mỗi hình.1 Đặc tính điện Ký hiệu Thông số Điều kiện Tối thiểu.đánh máy.tối đa.Đơn vị DWV chết...